Tuesday, December 9, 2014

Bobby Shmurda on Kimmel


Watch Bobby Shmurda perform "Hot Boy" on Jimmy Kimmel Live!